Vanliga skador i idrott

Varje år kommer minst 100 000 människor till sjukhus med akuta skador som kan härledas till någon form av idrottsutövande. Det är inte bra för någon, vare sig för individen eller för samhället då det drar stora resurser och många av skadorna hade kunnat förebyggas. Det positiva i sammanhanget är dock att människor rör på sig och motionerar, det förebygger andra åkommor.

Idrottsskadorna ökar i vårt land och det finns fler orsaker till det. En är att vi generellt har blivit mer intresserade av att sköta våra kroppar för att höja vår livskvalitet, den andra är att många tar i för hårt – lugna promenader har ersatts av tuff löpträning med inslag av intervallträning. Bollsporter som oftast utmärks av hög intensitet och många start och stopp ökar skaderisken.

När man är aktiv och idrottar händer det ibland att man skadar sig. Detta beror främst på överansträngning som leder till att delar av kroppen drabbas av slitage. Det är såklart oundvikligt att skydda sig helt och hållet från idrottsskador då risken finns där varje gång man idrottar, men det går att förebygga i stor grad. Det allra viktigaste rådet är att lyssna på sin kropp. Känner man att kroppen behöver vila är det nog så. I denna artikel tar vi upp de allra vanligaste skadorna som människor som idrottar brukar drabbas av. Läs vidare för att ta reda på dem.

De vanligaste sportrelaterade skadorna

En av de allra vanligaste idrottsskadorna är muskelbristning och drabbar utövare av de flesta sporter. Denna skada uppkommer när muskeln blir alltför påfrestad. Det är också vanligt för idrottsutövare att drabbas av nacksmärta, bland annat inom simning och tennis. De monotona rörelserna kan leda till låsningar i nacken samt spända muskler. Fler idrottsskador som är vanliga inom flera sporter är bland annat frusen skuldra, tennisarmbåge och ländryggsbesvär. De drabbar framförallt personer som utövar sporter där det är frågan om långvarig och ensidig träning. Exempel på sådana sporter är golf och tyngdlyftning, men skadorna kan även förekomma inom flera andra sporter.

Fotstukning

Att stuka foten behöver man inte ens idrotta för men det är ändå en vanlig idrottsskada. Den uppkommer då man landar fel på en fot efter ett hopp eller kliver fel på ett ojämnt underlag. Särskilt utsatta sporter är tennis, badminton och volleyboll med många start- och stoppmoment. Svårt att direkt förebygga annat än med träning. Vid skada – lägg foten högt och kyl med is.

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge uppstår i racketsporter, golf och tyngdlyftning. Den beror på en överbelastning av muskelfästet i armbågen och kan förebyggas genom träning och stretching av underarmens muskler. Tennisarmbåge behandlas med vila och stretching av vissa muskler i underarmen för att på sikt minska belastningen på muskelfästet i armbågen som blivit inflammerat av överbelastning. Tennisarmbåge är vanligt hos personer som renoverar sina hus, byter kök och så vidare.

Muskelbristning är vanligt

En vanlig idrottsskada är muskelbristning, en typisk skada som kan uppstå i alla idrotter och sporter. Vad som händer är att utövaren tar i för hårt så att några eller många muskelfibrer går av. Går några av fibrerna av gör det förfärligt ont, går hela muskeln av läker den kanske aldrig. Man kan förebygga muskelbristning genom att träna den utsatta muskelgruppen samt värma upp.

De vanligaste skadorna hos löpare

När man springer utsätts flera kroppsdelar för påfrestningar och det är inte alls ovanligt att man som löpare någon gång drar på sig en idrottsrelaterad skada. Ben- och hälseneinflammation är två vanliga skador. Dessa skador uppstår bland annat vid överansträngning eller om man springer mycket på hårt underlag. De är framförallt vanliga inom långdistanslöpning. Ytterligare två vanliga skador för löpare är löparknä och hälsporre. Dessa drabbar ofta nya löpare. Löparknä beror främst på att man tar i för hårt och springer för långt direkt från början, medan hälsporre ofta orsakas av pronationsfel i foten. Även fotledsvrickning är en vanlig skada hos löpare men också hos andra sportutövare.